Språkröret

Rörelsen

RÖRELSEN RÖR IHOP DET BÄSTA FRÅN TOPPEN OCH BOTTEN.

RÖRELSEN RÖR RUNT I DET SOM STELNAT.

RÖRELSEN RÖR UPP KÄNSLOR OCH IDÉER.

RÖRELSEN RÖR VID HJÄRTAT.

RÖRELSEN RÖR DIG.

Språkröret

Ethel Nyqvist

 

SPRÅKRÖRET: En kanal mellan olika nödvändiga delar i samhället. En kanal för de röster som inte haft någon, och de röster som har positiva lösningar för framtiden. Ur detta rör kommer inte debatten, utan det fria flödet. .

 

Ethel behärskar 7 språk flytande och har en bakgrund som domare. Hon säger om sig själv: " Hic et nunc – Här och nu "

 

Ethel växte upp i Lindome och blev tidigt intresserad av språkets möjligheter. Redan som 4-åring lärde hon sig skriva. I hemmet talades tre språk och med den starten blev det en naturlig fortsättning att ägna sig åt språkets möjligheter. På universitetet studerade hon både juridik och retorik. Hon har genom åren publicerat inte bara böker inom sina specialområden utan även fem skönlitterära böcker som funnit sin väg till våra hjärtan. Berättelserna om Lotti Långben har fått många barn att våga möta världens under. Trilogin om poliskommisarie Jan Grönwall är mer än vanliga deckarhistorier i det att de så naturligt sluter an till uppmärksammade rättsfall i svensk historia. Men så har Ethel i sitt yrkesutövande som domare haft en naturlig insikt i rättsväsendet.

Sedan 2012 har vårt Språkrör blivit mycket uppmärksammad i svensk politk och inom Rörelsen med arbetet att föra vår talan. Med sin rättspatos och sitt skarpa intellekt har hon blivit en profil som man lyssnar på även internationellt. Ibland har hon blivit kallad världspolitikens moder Theresa i det att hon så framgångsrikt har lyckats visa på positiva lösningar för oroshärdar som andra endast betraktat som olösliga problem.

Inom Rörelsen är hon mest aktiv i Under-verket, men hon är en eftertraktad part i alla av våra verk och samheter.

 

 

Ethels möte med Obama