Under-Verket

Rörelsen

RÖRELSEN RÖR IHOP DET BÄSTA FRÅN TOPPEN OCH BOTTEN.

RÖRELSEN RÖR RUNT I DET SOM STELNAT.

RÖRELSEN RÖR UPP KÄNSLOR OCH IDÉER.

RÖRELSEN RÖR VID HJÄRTAT.

RÖRELSEN RÖR DIG.

Under-Verket

 

 

 

Under-Verket motsvarar människans undermedvetna och är tidsmässigt inriktat på dåtiden, historien.

 

Under-Verket handhar Rörelsens underliggande struktur, det som finns under ytan i samhället. Minnen som har format oss, slutledningar man kan dra ur tidigare händelser,strömningar som har sitt fäste i dåtiden och som syftar mot framtiden. Här dras det glömda och förträngda upp till ytan för att undersökas. Det fördolda är Under-verkets arbetfält.

 

Bilder från Under-Verkets Januarimöte 2014 i tunnelsystemet under Slussen.

Medlemmar

Under-Verket går djupare och längre än någon annan organisation. De har till uppgift att ifrågasätta och leta.

De som är aktiva inom Under-Verket har alla lång erfarenhet och är alla nydanare inom sitt område.

 

Här finns bland annat:

Forskare

Psykologer

Filosofer

Mystiker

Konstnärer

Journalister

 

Människor som har vågat mer, tänkt djupare och försökt nå det som ingen annan trott varit möjligt att nå.

 

Flera av Under-Verkets aktiva har vunnit pris och fått utmärkelser för det jobb de tidigare gjort.

Nya medlemmar i Under-Verket

Ilgizar Mandjelew

Konstnär och U-båtskapten

Benjamin (Ben) Striker

Privatspanare och filantrop

Ai´da Josefsson

Oceanograf och Biolog