Mellan-Rummet

Rörelsen

RÖRELSEN RÖR IHOP DET BÄSTA FRÅN TOPPEN OCH BOTTEN.

RÖRELSEN RÖR RUNT I DET SOM STELNAT.

RÖRELSEN RÖR UPP KÄNSLOR OCH IDÉER.

RÖRELSEN RÖR VID HJÄRTAT.

RÖRELSEN RÖR DIG.

Mellan-Rummet

Det här är Rörelsens hjärta, alltings mitt

 

Rörelsens olika delar träffas regelbundet i Mellan-Rummet

Det högtflygande från Tak-Samheten och det djupgånde från Under-Verket strålar samman i Mellan-Rummet. Här får de olika rörelserna en samordning och styrka, för att röra sig åt samma håll. Mellan-Rummet är inte en för alltid bestämd plats, den är rörlig precis som livet och världen. Mellan-Rummet är en mental plats där det bästa kan röras ihop och bli en bra blandning. Det är en plats mitt emellan himmel och jord. Ett rum för samordning och förståelse.

 

 

Att röra ihop det bästa.

Den storartade konsten med Rörelsen

 

I en rörlig värld är det av yttersta vikt att ge näring åt det som behöver växa, att förstå vart rören skall ledas, koppla samma de delar som tillsammans kan befrukta varandra. För att göra det behövs hjärta, människokännedom och en övergripande förståelse om hur världen är konstruerad.

Rätt rörelse på rätt plats i rätt ögonblick blir den lilla energi som kan ändra historiens gång. Ibland behövs det bara lite, men ibland behövs det mycket. Fördelningen av kraft på rätt sätt skapar ett bättre flöde. Fokus på rätt rörelse i rätt ögonblick.

 

Mellan-Rummet är verkstaden som skapar planen för hur alla delar skall sättas ihop. Samhällets alla delar måste ständigt prövas och undersökas, nya lösningar prövas och utvärderas.

 

Att klättra mot ett mål är att ständigt göra värderingar, kolla sina hållpunkter och behålla balansen. Man bör hålla sig i rörelse, att stanna för länge på en punkt gör det svårare att sätta igång igen, och är tröttande. Samtidigt måste man hela tiden göra avvägningar och ta beslut om sina framtida rörelser, vilken väg man skall ta, var hållpunkterna på vägen kan tänkas finnas. Flexibilitet och modet att ändra sig inför realiteter, ett rörligt sinne, är avgörande för att komma framåt och inte fastna. Det är ett kalkylerat risktagande inom gränserna för vad som är möjligt. Att klättra är att ha ett totalt fokus på vad man gör i nuet.

Rörelsen är viktig. Rörelsen är vad som bevisar att du lever.

Medlemmar

Mellanrummets medlemmar är alla aktiva inom olika delar inom Rörelsen, var och en efter sina specialla möjligheter.

Det finns några fasta poster som innehas under längre tid för att skapa kontinuitet och stabilitet. Dessa poster innehas av bland annat:

 

Sociologer

Samordnare

Politikskt erfarna

Ledare från olika samhällsinstitutioner

Terapeuter

 

Mycket jobb läggs på att skapa utvecklingsmöjligheter för positiva idéer, en god jordmån för det som rör på sig och behöver utrymme för att växa.

Valfrid i Rörelsens epicentrum.

Valfrid är i ständig rörelse, men just Mellan-Rummet ligger honom varmt om hjärtat. Som Rörelsens inspiratör har han en självklar plats här i Rörelsens hjärta. Hans beslutanderätt är lika stor som de andras i Mellan-Rummet som tar beslut genom aktiv demokrati på välinformerade grunder.