Positiva länkar

Rörelsen

RÖRELSEN RÖR IHOP DET BÄSTA FRÅN TOPPEN OCH BOTTEN.

RÖRELSEN RÖR RUNT I DET SOM STELNAT.

RÖRELSEN RÖR UPP KÄNSLOR OCH IDÉER.

RÖRELSEN RÖR VID HJÄRTAT.

RÖRELSEN RÖR DIG.

Positiva länkar

Här samlar vi kontinuerligt länkar till ställen där det går att hitta positiva lösningar.

Du är välkommen att föreslå länkar genom att skicka ett mail till: positiv@rorelsen.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö

Ekobyggportalen

Framtiden i våra händer och Kärngårdar

Miljönytta

IFOAM- International Federation of Organic Agricultur Movements

Hållbar livsstil

Gratis kollektivtrafik

Supermiljöbloggen

Ekonomi

Basinkomst = Medborgarlön

The Zeitgeist movement

From Economics to Humanomics

Kort recept från Bill Still

Utbildning

Kth-Investera i nya idéer

Scientific American

Nya rön om lärande

ABC-News inslag

Bill Gates föredrag (del2)

Energi

Thorium reaktor - Ny Energi

New Energy Movement

Tesla - Fri Energi

Nano energy

Boende

Miljonprogrammet- framtidens stad

Earthship

Solarhouse

Grand Designs - The Underground House

Direktdemokrati

Avaaz- The World in action

Aktiv Demokrati

Företagande

Ny Teknik - Svenskarnas hemliga önskningar

Svenska Uppfinnareföreningen

Crowdfunding

Hållbar utveckling

Arbete

Frankrikes 35-timmarsvecka

Fair Trade Center

Jämställdhet

Unicef-friskare barn

Vetenskapsrådet - Jämställdhetsintegrering

Jämställdhet gör även män lyckligare

Gränsöverskridande

Världsmedborgare - CISV

Centrum mot rasism

Social Struktur

Okinawas långlivade befolkning

Mindfullness

Medborgarlön

Taoism

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter

 

Kultur

Här kan man lägga in alla länkar som överhuvudtaget finns till kulturskapande. Vi anser att kultur i alla dess former är den högsta form av positiv utveckling som finns. Därför har vi valt att inte lägga några länkar här alls utan uppmanar alla att själva söka och finna, utan begränsande föreställningar om vad som är högt eller lågt.

 

 

 

 

Det här är bara ett axplock, och vi lägger till och drar ifrån i den här listan med jämna mellanrum. Syftet är främst att ge dig tips och idéer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsen är ett konstprojekt av Rikard Fåhraeus

Vilka vi stödjer

Världen är full av positiva lösningar.

Vi försöker vara med och stödja i så många positiva sammanhang som möjligt. Vårt främsta kriterium för om en positiv lösning skall få vårt stöd är om det uppfyller FN:s deklaration för mänskliga rättigheter. Därefter använder vi oss av oberoende experter så långt det är möjligt för att ta reda på vilken utvecklingspotential idén har. Vi prioriterar även kreativa förhållningssätt och stödjer sådant vi tycker kan få stora positiva bieffekter. En nyckelfunktion vi vill försöka uppnå är att de bieffekter ett projekt har skall vara av positiv art. Det är de många små delarna som tillsammans skapar de världsomspännande effekter som kan skapa en bättre värld. Många bäckar små är ett uttryck som vi vet bär större vikt än man kan ana. Vi är också medvetna om att det behövs radikala förändringar för att skapa en hållbar och positiv värld. Dessa förändringar kan utan tvekan genomföras på ett sätt som gagnar oss alla. Vi stödjer de som har en god vilja för det gemensammas bästa.

 

 

 

Hur vi väljer vad som är värt att satsa på

Demokrati parat med full kunskap.

Varje satsning måste stödjas av en majoritet, och denna majoritet måste vara så väl informerad som det bara är möjligt för att kunna ta ett bra beslut. Det som gagnar fåtalet kan i ett längre perspektiv göra livet bättre för flertalet, men vi tycker absolut inte att målet helgar medlen. Därför vill vi i första hand att varje satsning först och främst skall gagna flertalet. Vi är medvetna om att alla är olika och därför har olika behov. Därför måste det finnas många lösningar som är rörliga och som kan samverka. Alla människor ingår i, och är beroende av, gruppen, samhället, och att detta är välfungerande. De omvända är precis lika sant. Varje grupp, samhälle, är beroende av välfungerande individer. Det finns ingen motsättning i detta, bara dynamik som skall befrämjas. Uppdelningen i höger och vänster inom politiken är en chimär, en dikotomi, som har spelat ut sin roll. Rörelsen befrämjar rörlighet. Vi satsar på de idéer och projekt som rör sig åt rätt håll, rör vid hjärtat och rör ihop den bästa blandningen.