Valfrid

Rörelsen

RÖRELSEN RÖR IHOP DET BÄSTA FRÅN TOPPEN OCH BOTTEN.

RÖRELSEN RÖR RUNT I DET SOM STELNAT.

RÖRELSEN RÖR UPP KÄNSLOR OCH IDÉER.

RÖRELSEN RÖR VID HJÄRTAT.

RÖRELSEN RÖR DIG.

Valfrid Loveson

Rörelsens inspiratör

Valfrid är i ständig rörelse för att finna och bibringa de positiva valmöjligheter som finns. Flödet i världen är Valfrids rätta element.

Valfrid är inte en ledare i traditionell bemärkelse. Rörelsen är inte uppbyggd runt ett idolskap.

Valfrid är vår spjutspets i samtiden, en katalysator för det som behöver mera energi. Det finns inget som kan stoppa Valfrids okuvliga energi och vilja att nå positiva lösningar. Vi är otroligt lyckligt lottade att ha Valfrid längst fram i leden. En inspiratör i ordets rätta bemärkelse.

Valfrid står för en ny ledarroll. Den flexibla och engagerade människan som ständigt inspirerar genom sitt handlande, alltid ett steg före. Tankens OCH handlingens kraft parad för att ge individen såväl som gruppen luft under vingarna. För Valfrid är uppdelningen i höger och vänster en falsk dikotomi där individen inte kan skiljas från gruppen likaväl som gruppen endast består av individer. Tillsammans kan vi och samtidigt är vi alla enskilda unika individer.

 

Med Valfrids rörlighet växer vi nu snabbast i landet.

Valfrids bakgrund

Valfrid föddes 1958 i Ytter Järna på gården Raskarull som näst äldst i en syskonskara på fem barn till mjölkbonden John och hans fru Eva.

 

Valfrid har tidigare verkat inom följande fält, både som ledare, i grupp och som individ:

Politisk ungdomsrörelse, Idrottsrörelsen, Finanssektorn, Barnomsorgen, Äldre-vården ,Miljörörelsen samt inom flertalet större företag likväl som inom frivilligorganisationer.

Sin utbildning fick Valfrid vid Uppsala universitet och Tokyo University. Valfrid innehar en doktorsgrad från Cern i Schweitz och är hedersdoktor i filosofi på Bonns Universitet.

Om sin bakgrund säger Valfrid själv: "Jag har haft lätt för mig, och det har jag försökt göra det bästa av. Hela livet är ett konstant lärande och min nyfikenhet är inte stillad. Jag vill använda mina kunskaper där de gör bäst nytta"

 

Snabbfakta om Valfrid

Gör mig glad: Mina barn

 

Favoriträtt: Mormors fiskgryta

 

Favoritämnen i skolan: Filosofi, Samhällskunskap

 

Skulle jag ha vilja ha ogjort: Att jag släppte mina studier i kinesiska.

 

Historisk person jag skulle vilja träffa: Mahatma Gandhi.

 

Favoritdjur: Häst

 

Favoritartist: Alla artister är mina favoriter och förtjänar all aktning för att de gör världen rikare.

 

Viste du att Valfrid ...

har publicerat en kokbok för barn.

 

tog svart bälte i Aikido som 16 åring.

 

är representerad på moderna museet med en skulptur gjord 1990.

 

gjorde tjänst som fältskär i flottan på korvetten HMS Carlskronas långresa till Japan.

 

bor i ett av Sveriges första själv-uppvärmande hus, vilket farfar Edvin byggde som ett expriment på 60-talet.

 

uppfann spelet Othello som en del av ett Universitetsprojekt om intelligens och kreativitet.

 

kan jonglera med 5 bollar.

 

har döpt Rörelsens skepp för Havs-forskning till "Panta Rei".

 

blev ordförande för elevrådet på sin skola vid 11 år.