Tak-Samheten

Rörelsen

RÖRELSEN RÖR IHOP DET BÄSTA FRÅN TOPPEN OCH BOTTEN.

RÖRELSEN RÖR RUNT I DET SOM STELNAT.

RÖRELSEN RÖR UPP KÄNSLOR OCH IDÉER.

RÖRELSEN RÖR VID HJÄRTAT.

RÖRELSEN RÖR DIG.

Tak-Samheten

 

 

 

Tak-Samheten motsvarar människans överjag och är tidsmässigt inriktat på framtiden.

 

Tak-Samheten handhar Rörelsens stora framtidsplaner, högtflygande planer för samhället. Vågade och djärva viljor för en fantastisk framtid. Den svåra men exalterande konsten att skapa nytt och göra det utan att vara alltför bunden av dåtidens misstag. En samhet som aldrig vilar på lagrarna.

 

 

Bilder från Tak-Samhetens Februarimöte 2014 på Skrapans tak.

Medlemmar

Tak-Samheten flyger högre och mera vågat än någon annan organisation. De har till uppgift att våga mera och tänka längre.

De som är aktiva inom Tak-Samheten har alla lång erfarenhet och är alla nydanare inom sitt område.

 

Här finns bland annat:

Forskare

Äventyrare

Produktutvecklare

Politiska nytänkare

Uppfinnare

 

Människor som har vågat mer, tänkt längre och försökt det som ingen annan trott varit möjligt.

 

Flera av Tak-samhetens aktiva har vunnit pris och fått utmärkelser för det nydanande jobb de tidigare gjort.

Nya medlemmar i Tak-Samheten

Johan Baumgarten

Testpilot och uppfinnare.

 

Maj Jacobsson

Nydanare inom äldrevården

 

Jan-Edvin von Löfvencrona

Uppfinnare av det revolutionerande batteriet Solar8.